Theo http://www.vnn-news.com

(Hà Nội – VNN) Theo tài liệu của Ngân Hàng Thế Giới (WB) cho biết, việc theo dõi và đánh giá sự sử dụng vốn đầu tư ODA là trách nhiệm của nhóm điều hành dự án của nước vay tiền.
Báo chí trong nước hôm 16/4/06 có đăng bài viết của ông Vũ quang Việt, chuyên viên thống kê Liên Hiệp Quốc cho hay, vụ PMU-18 là tín hiệu “báo động đỏ” về yếu tố trong sạch của bộ máy nhà nước CSVN. Ông Việt nhắc nhở rằng, nhà nước là người bảo lãnh của các doanh nghiệp thực hiện dự án, phải có trách nhiệm chi trả, nếu công ty không có khả năng trả.
ODA là nguồn vốn hỗ trợ phát triển, vay từ nước ngoài hay từ các tổ chức tài chính quốc tế với lãi suất ưu đãi và thời gian trả nợ kéo dài. Nợ nước ngoài của CSVN năm 2005 là 19 tỉ mỹ kim, phải trả hàng năm khoảng 2 tỉ mỹ kim. Bài viết cho rằng, tiền nợ nước ngoài của CSVN trong vòng 5 năm tới có thể tăng lên là 32 tỉ mỹ kim, bằng 45% đến 50% tổng sản phẩm xã hội.
Ông Vũ Quang Việt tính rằng, tổng số vốn đầu tư trong kế hoạch 5 năm của CSVN ước lượng 120 tỉ Mỹ kim gồm 45 tỉ của nhà nước, thì số tiền thất thoát là 10 tỉ mỹ kim, nếu tính theo tỉ lệ ăn cắp là 20%, tức bằng 60% số nợ mới mà nhà nước định vay nước ngoài.

Advertisements